O nás

Historie klubu

Tenisový klub Hrušov je pokračovatelem Sportovního Sdružení Senohrabského, které vzniklo roku 1909 a navazovalo na činnost v Senohrabském ohlašovacím spolku. Z dobových stanov vyplývá, že klub byl založen za účelem pěstování sportu, s důrazem na tenis (dále se provozoval stolní tenis, nohejbal …). K tomuto stanovy hovoří, že účelu svého domáhá se klub:

  • pěstováním cvičení sportovních vůbec
  • pořádáním závodů a veřejných cvičení sportovních
  • účastí na podobných podnicích klubů jiných
  • styky s jinými kluby sportovními
  • sdružováním se s těmito
  • odbornými přednáškami, rozpravami, spisy a šířením znalosti sportu vůbec
  • zřízením knihovny
  • pořádáním nepolitických slavností, zábav a výletů
  • užitím všech prostředků zákonitých, jimiž by účelu klubu prospěti se mohlo

Klubovým odznakem byla tři modrá písmena S v bílém poli, klubové barvy jsou bílá a modrá.

Za druhé světové války klub mohl vykonávat svou činnost pouze omezeně, členové se nesměli shromažďovat a vlastnit majetek. Proto při zabavení pozemků panu G.Weinbergovi, které měl klub pronajaté a provozoval na nich sportovní aktivity, zúčastnil se dražby prostřednictvím svého předsedy pana Alexandra Průchy.
21. dubna 1939 pozemky klub vydražil a nechal je zapsat do vlastnictví svého předsedy pana Průchy, který se hlásil k tomu, že pozemky na Sportovní Sdružení Senohrabské převede, až to bude právně možné. Po II. světové válce se musela tenisová činnost vykonávat pod hlavičkou TJ Sokola Hrusice, jako Tenisový oddíl. K převedení pozemků došlo až v roce 1984.

Jako buržoazní sport nebyl tenis za komunistické éry podporován, přesto se postupně podařilo k jednomu kurtu postavit druhý, zřídit závodní družstvo a na našich kurtech trénoval a vyrůstala MUDr. Alena Součková, která dosáhla významných tenisových úspěchů, především v dorostenecké kategorii.

Na zvelebování klubu se podíleli především brigádnickou činností pan Oberlander, pan Kunzel, pan Kepák. Předsednické posty klubu zastávali pan Stránský, pan Vondrák, pan Čihák a pan Beran.

Po roce 1989 se tenisový oddíl osamostatnil jako Tenisový klub Hrušov.
JUDr. Souček pomáhal se založením a sepsáním novodobých stanov. Získáním pozemků, na kterých se nacházejí tenisové kurty, byl pověřen nový prezident klubu ing. Karel Kozák. Podařilo se přes značný odpor Sokola Hrusice získat majetek a zapsat ho na list vlastnictví ve prospěch TK Hrušov, který se stal pokračovatelem Sportovního Sdružení Senohrabského.

Dalšími prezidenty klubu byl MUDr. Souček, pan Hejduk, pan Vojtík, pan Štěpán Kepák, pan Michal Kepák, pan Jan Bláha a pan Ladislav Bašta.
Na kurtech vyrostla nová klubovna se sociálním zázemím, kuchyňkou, krbem, nové oplocení kurtů, chodníky, altán, osvětlení kurtu č.1 a v roce 2013 se rekonstruoval kurt č.2 za finančního příspěvku MUDr. Součka a členů. Slavnostně se otevřel s názvem kurt MUDr. Součka a uspořádalo se setkání bývalých prezidentů klubu a bývalých členů.

V porevoluční době vzniklo opět závodní družstvo, které pod vedením kapitána pana Kozáka postupně stoupalo až do II. třídy, ve které úspěšně působilo mnoho sezon. Touha po závodním hraní vyústila ve vytvoření B družstva, které zatím působí ve IV. třídě.
V období před rokem 1989 působil na kurtech jako trenér především pro mladé začínající hráče pan Václav Stránský a později pan František Rebec. Po roce 2010 začal působit jako trenér Martin Holiš, především pro hráče závodního družstva.

Na kurtech našeho klubu se pořádalo množství turnajů čtyřher, mixů, rodinných, dámských a především drží tradici na závěr sezony pořádaný turnaj čtyřher, který sahá více jak 25 let zpět.