Valná hromada 2015

Zápis z valné hromady TK Hrušov,

pořádané dne 25.4.2015 v 16,00 hodin v areálu klubu.

Přítomni: 15 členů z celkového počtu 32.

Dle platných stanov byla valná hromada zahájena v 17,00 hodin, jelikož v 16,00 hodin nebyl přítomen potřebný počet členů.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o provozu klubu v roce 2014
 3. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2014
 4. Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2014
 5. Zpráva revizní komise
 6. Seznámení s podanou žádostí o dotace
 7. Zřízení adresy na OÚ Senohraby
 8. Schválení nových stanov
 9. Schválení výše členských příspěvků
 10. Návrh rozpočtu 2015
 11. Plány a aktivity na rok 2015
 12. Diskuze, usnesení, závěr

 

 1. ZAHÁJENÍ
  V 17,00 hodin Prezident Ladislav Bašta přivítal všechny zúčastněné a zahájil VH
 2. ZPRÁVA O PROVOZU KLUBU 2014
  Ladislav Bašta přednesl zprávu o provozu klubu. Vyjmenoval pracovní věci a aktivity, které se výboru povedly v minulem roce zorganizovat – kompletní výměna prken na lávce, kompletní renovace nářadí pro údržbu kurtu (síťovačky, hrabla, košťata …), přístřešek na dřevo, oprava žumpy, webové stránky s online rezervačním systémem, nové dřevěné schody do klubovny, nové odpadkové koše na tříděný odpad …
 3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014
  Monika Kozáková přednesla zprávu o hospodaření klubu viz příloha č. 1.
 4. ZPRÁVA O SPORTOVNÍ ČINNOSTI
  Družstvo A po 10ti letech sestoupilo do III. třídy středočeského kraje a Družstvo B zůstává ve IV.třídě středočeského kraje.
 5. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE
  Za revizní komisi Michal Sova prohlásil, že revize proběhla v pořádku
 6. SEZNÁMENÍ S PODANOU ŽÁDOSTÍ O DOTACI
  Vladimír Dvořák přednesl informaci o podání žádosti TK Hrušov o krajskou dotaci. Byla podaná žádost o dotaci na schody a žádost o zhotovení osvětlení kurtu MUDr. Součka. Žádost byla sepsána na částku 110 000 Kč, kdy případná spoluúčast klubu by byla 25 000 Kč. (minimální spoluúčast je 10%). Další případná žádost by se týkala příspěvku na zhotovení závlahy kurtu MUDr. Součka a rekonstrukce povrchu u tenisové zdi. Výsledek budeme vědět někdy začátkem července.
 7. ZŘIZENÍ ADMINISTRATIVNÍ ADRESY
  Vladimír Dvořák informoval o zřízení adresy TK Hrušov na OÚ Senohraby z důvodu toho, že v současné době TK Hrušov nemá úředně existující adresu, nemá popisné číslo, ani číslo evidenční. (nutno pro zapsání do registru spolků, pokud založíme účet, pokud podáváme dotace …). Zastupitelstvo nám již adresu schválilo. Nové sídlo spolku je tedy Příčná 61, 251 66 Senohraby.
 8. SCHVÁLENÍ NOVÝCH STANOV
  Ladislav Bašta poděkoval Karlovi Hruškovi, který pomohl předělat Stanovy podle nového zákona. Proběhla diskuze na téma v jakém počtu bude VH usnášení schopná. Bylo schváleno nové znění stanov, kdy nově stačí 1/3 z celkového počtu členů k usnášení schopnosti VH. Hlasování proběhlo následovně:

Pro: 13

Proti: 2

Zdržel se: 0

Hlasování o novém znění stanov odsouhlaseno následovně:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

 1. SCHVÁLENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVK
  Monika Mrkvičková přednesla návrh ke schválení členských příspěvků. Dospěli 2 500 Kč, Důchodci 1 500Kč, Studenti od 15ti let 1 750 Kč, Děti členů do 15ti let 500 Kč, Udržovací členský příspěvek 1 500 Kč. Sezónní členi Dospělí, důchodci a studenti 2 500 Kč a děti do 15 let 1 750 Kč. Host člena 40 Kč a pronájem kurtu je 120 Kč.

Členi mají termín pro zaplacení poplatků do 30.6. a Sezónní hráči musí nejdříve příspěvek zaplatit a pak mohou kurty herně používat.

Vznikla diskuze ohledně účasti na jarních a podzimních brigádách. Je zřejmé, že jsou členi, kteří klubu dvě hodiny na jaře a 2 hodiny na podzim věnují k tomu, aby areál na dané období připravili a jsou tací, kteří ruku k dílu nepřidají. Bylo by férové, minimálně morální, kdyby se jednou ročně s koštětem nebo hráběmi ukázali, anebo jakkoli jinak přidali ruku k dílu.

Hlasování proběhlo následovně:

Pro: 15

Proti: 0

Zdžel se: 0

 

 1. NÁVRH ROZPOČTU 2015
  Monika Kozáková přednesla návrh rozpočtu pro rok 2015. Předpokládá se výběr příspěvků cca 80 000 Kč, startovné cca 8 000, poplatky za hosty cca 4 000 Kč. V případě se těšíme na jakékoli sponzorské dary J. Plánované příjmy a výdaje dle přílohy č. 2.

Schválení rozpočtu pro rok 2015 schválen následovně:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

 1. PLÁNY A AKTIVITY 2015
  Monika Mrkvičková informovala ohledně sportovních aktivit pro sezónu 2015. Tradiční závěrečný turnaj se bude konat jako obvykle poslední sobotu v měsíci srpnu, 29.8.2015 a naplánován je turnaj na 11.7.2015. Podrobnosti budou včas sděleny. Poslední smeč, tedy závěrečné netenisové posezení se bude zřejmě konat v měsíci listopadu, ale přesný termín ještě nebyl stanoven.
 2. OSTATNÍ
  Ladislav Bašta poděkoval všem členům „pracantům“, kteří se fyzicky o areál starají, sponzorům, kteří v minulé sezóně přispěli: MUDR. Souček přispěl sponzorským darem 14 000 Kč na Souček Cup pořádaného k 1. výročí renovace MUDr. Souček kurtu, Karel Kozák v hodnotě 14 000 Kč zasponzoroval materiál na lávku a přístřešek na dřevo a dále také poskytl materiál na síťovačky a hrabla, jejichž renovaci pak udělal Ladislav Bašta. Ten se také se svojí rodinou (Míšou a Petrou) podíleli na demontáži a montáži lávky s části s Michalem Kepákem vlastníma rukama J. Ivan Hladký poskytl sponzorský dar 3 500Kč, Ota Hrazdíra 1000 Kč, Ladislav Bašta 1000 Kč, Petr Kotiš, L. Bašta a Ivan Hladký natřeli schody nátěrem. Pavel Kučera 700, MUDr.Barnet poskytl klubu zdarma modré plachty, které výbor instaloval zkušebně mezi oba kurty tak, aby se zjistilo, zda bude na druhém kurtu lepší viditelnost, hráči nebudou rušeni atd.  Tomáš Drda přispěl novým nářadím (sekera, košťata, lopaty, hrábě, zajistil servis sekačky, na vlastní náklady poskytl válec na zhotovení kurtů před sezónou). Jelikož nám Luboš Romanovský zhotovil schody za velmi přijatelnou cenu, byl mu pro letošek povolen přístup jeho hostů zdarma.

Správce se pro letošek nepodařilo sehnat. Z tohoto důvodu se domluvili brigádně na měsíc květen a červen Míša Baštová na úklid jednou týdně šaten a výdej ve vagónu a Kajda Matuška na sekání trávy a úpravu kurtů před mistráky.

Zpráva o hospodaření klubu 2014

Plánované příjmy a výdaje 2015