Kurty – rezervace

On-line rezervace kurtů

Nabízíme možnost pronájmu kurtů za poplatek 120 Kč/hod veřejnosti
Pro rezervaci kontaktujte správce, jeho kontaktní údaje viz. sekce Kontakty.

Pravidla používání rezervačního systému (RS)

RS je webová aplikace, která členům klubu a sezónním hráčům umožňuje získat okamžitý přehled rezervací kurtů. Jedná se o jednoduchý nástroj, který poskytuje pohodlnou a rychlou správu rezervací.

Přihlášení k uživatelskému účtu RS se provádí pomocí Kódu člena klubu.
(kód bude zaslán každému uživateli na jeho emailovou adresu)

  • Rezervaci kurtu je možno učinit 1x 2 hodiny denně na člena klubu
  • Možnost vytvoření rezervace je až na 4 týdny dopředu
  • Rezervaci je člen povinen zrušit do 23:59 hodin předchozího dne
  • Host člena bude vždy ručně zapsán v přehledu hostů s datem a počtem hodin na nástěnce dle zvyklostí.  Jméno člena a hodina zahájení hry musí být zapsána vždy před započetím hry. Po skončení hry se pouze vyplnění hodina ukončení.